Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Dood gewoon in Den Haag

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg is penvoerder en tevens juridisch aanspreekpunt voor het Platform Dood gewoon in Den Haag.

Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van   de keten rond sterven, dood en zorg voor nabestaanden van Haagse burgers.

Jaarlijks sterven in Den Haag ongeveer 3.000 ouderen. Het Haagse netwerk van vrijwillige en professionele verzorgers werkt hard voor een waardig levenseinde van deze mensen.

Het Platform Dood gewoon in Den Haag is in 2013 opgericht om doodgaan en de laatste levensfase bespreekbaar te maken voor alle Hagenaars. Want bij leven kun je zaken vastleggen voor een waardig stervensproces. Het Platform bestaat uit diverse instellingen op het gebied van ouderen- en patiëntenzorg, ziekenhuizen, organisaties voor palliatieve zorg, uitvaartverzorgers, hospices en diverse geestelijke verzorgers.

Het Platform wil Haagse inwoners bewust maken van hun eigen rol in de laatste levensfase. Ook wil men meer aandacht geven aan het verminderen van het sociaal isolement van ouderen.

Thema’s daarbij zijn: levensvragen, het regelen van formele zaken (voorbereiding), laatste levensfase (zorg), levensboeken, het regelen bij overlijden en nazorg.   www.doodgewoonindenhaag.nl