logo Stichting Terminale Zorg Haaglanden

Actueel

 • ik wil meer campagne

 • Stadskrant 8 maart 2017

 • Gezocht Bestuurder Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers, aangesloten bij de landelijke vereniging VPTZ Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)
  Informatie vindt u in de rubriek Vacatures

 • HuiZ is een samenwerkingsverband van Buddy Netwerk, Vitalis en Terminale Zorg door Vrijwilligers. De drie Stichtingen beogen door samen te werken hun zichtbaarheid te verbeteren en de belangen van de informele zorg te versterken. Ook op het gebied van werving en scholing van vrijwilligers willen de organisaties kwaliteitsverbeteringen realiseren en kosten besparen.
  De Stichtingen opereren juridisch gezien onafhankelijk van elkaar. Wel hebben zij een gezamenlijke website:   www.huizhaaglanden.nl

 • Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers is penvoerder en tevens juridisch aanspreekpunt voor het Platform Dood gewoon in Den Haag.

  In het Platform zijn vertegenwoordigers vertegenwoordigd die betrokken zijn in de keten rond sterven, dood zijn, afwikkelen en zorg voor nabestaanden van Haagse burgers.
  Jaarlijks sterven in Den Haag ongeveer 3.000 ouderen. Het Haagse netwerk van vrijwillige en professionele verzorgers werkt hard voor een waardig levenseinde van deze mensen.
  Het Platform Dood gewoon in Den Haag is in 2013 opgericht om doodgaan en de laatste levensfase bespreekbaar te maken voor alle Hagenaars. Want bij leven kun je zaken vastleggen voor een waardig stervensproces. Het Platform bestaat uit diverse instellingen op het gebied van ouderen- en patientenzorg, ziekenhuizen, organisaties voor pallatieve zorg, uitvaartverzorgers, hospices en diverse geestelijke verzorgers.
  Het Platform wil Haagse inwoners bewust maken van hun rol in de eigen laatste levensfase. Ook wil men meer aandacht geven aan het verminderen van het sociaal isolement van ouderen.
  Thema's daarbij zijn: levensvragen, het regelen van formele zaken (voorbereiding), laatste levensfase (zorg), levensboeken, het regelen bij overlijden en nazorg.    www.doodgewoonindenhaag.nl     

 •  

  Coordinator Lia van Kippersluis neemt het certificaat in ontvangst van adviseur Marijke van Weelden

  Op maandag 13 april heeft de organisatie het certificaat mogen ontvangen van het keurmerk "Goed Geregeld". Deze kwaliteitsonderscheiding voor vrijwilligersorganisaties mogen we weer voor de komende vier jaar "dragen". Wij zijn er trots op dat we het als organisatie Goed Geregeld hebben!

   

   


 • Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers ontvangt cheque van 5.000 euro

  JCI ’s-Gravenhage heeft een cheque ten waarde van 5.000 euro overhandigd aan Mieke Storm, coördinator bij Stichting Terminale Zorg door vrijwilligers in Den Haag. Met dit bedrag kan de stichting haar vrijwilligers beter opleiden en zorgen voor betere ICT-ondersteuning.

  ...

  JCI ’s-Gravenhage heeft de opbrengst gerealiseerd met het faciliteren van het WereldHandelsSpel bij diverse bedrijven en organisatie in Nederland. Het WereldHandelsSpel is een managementspel dat door JCI is ontwikkeld onder auspicien van nobelprijswinnaar prof. Dr. J. Tinbergen en inzicht geeft de verhoudingen tussen wereldmachten, de handel die zij voeren en de deelnemers meer leert over onderhandelen, (tegengestelde) belangen en het maken van keuzes onder tijdsdruk.

  Over JCI ‘s-Gravenhage
  Wij zijn een vereniging voor jonge actieve en ambitieuze mensen tot 40 jaar uit verschillende beroepsgroepen en functies, zelfstandig ondernemer of in loondienst, uit het bedrijfsleven of werkzaam in de non profitsector. www.jci070.nl. De leden richten zich op lokale projecten die voor (blijvende) verandering zorgen. Naast het opzetten van projecten gebeurd dit door het volgen en geven van trainingen, bezoeken van evenementen en het opbouwen van een netwerk dat bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en verandering in de maatschappij.

 • Dinsdag 24 februari mocht Mieke uit handen van Madeleine een gift ontvangen van 350 euro. Madeleine van Koot en Monique Kupras runnen beiden een eenvrouwsorganisatie als uitvaartverzorger. Zij organiseerden afgelopen december een In Memoriamconcert en vroegen de aanwezigen een bijdrage te geven voor onze organisatie onder het motto "samen helpen we elkaar". Voor meer informatie over beide ondernemingen: www.immortalityuitvaartzorg.nl en www.infinity-uitvaartzorg-Zoetermeer.nl

 •                                                                                                                                    Mevrouw Joke Stoffels heeft tijdens de decemberbijeenkomst van 2014 een stadsspeld ontvangen uit handen van wethouder Karsten Klein. Zij ontving deze onderscheiding omdat zij zich al meer dan tien jaar inzet als vrijwilliger terminale zorg bij de organisatie.

 • http://www.kroonappels.nl

  Onze stichting behoort tot de 60 finalisten van de Kroonappel zoektocht van het Oranje Fonds.
  Tijdens een bijeenkomst waarbij alle 60 organisaties zijn uitgenodigd zijn we helaas niet als eerste geëindigd. We zijn ook heel blij met het kleine kroonappeltje wat we als organisatie hebben gekregen samen met de uitnodiging om op 16 mei naar het paleis op de dam deze prijs in ontvangst te mogen nemen van onze Koning Willem Alexander en Koningin Máxima

   


   

 • Op 3 april 2013 is onze nieuwe website geopend door de Haagse wethouder Karsten Klein. Met het aanklikken van een knop op de computer zette de wethouder de website in werking.

  De nieuwe website is niet alleen in een nieuw jasje gestoken maar ook de informatie over het werk van onze stichting is uitgebreid met veel nieuwe teksten en ook met een filmpje over de werkwijze bij een hulpaanvraag. De daardoor veel toegankelijker geworden website kon worden gerealiseerd dankzij een speciale subsidie van de Gemeente Den Haag.

 • Sinds 1 januari 2013 is Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers het informatiepunt geworden voor iedereen die informatie wil over de zorg en zorgmogelijkheden van een ongeneeslijk zieke.

  Vragen kunnen gaan over de zorg in de laatste levensfase maar ook over psychische, sociale en levensbeschouwelijke zaken.

  Het informatiepunt is op werkdagen van 09.00-17.00 uur bereikbaar via telefoonnr. 06-44458936 of via e-mail info@terminalezorg.nl.

  Door het aanklikken van onderstaande vragen krijgt u meer informatie over dit informatiepunt

  Voor wie?

  Het informatiepunt is bedoeld voor mensen die vragen hebben over de zorg en zorgmogelijkheden van een ongeneeslijke zieke in de laatse levensfase. Dit kunnen vragen zijn over welke zorg geregeld kan worden, welke hulp in te zetten is, wie hulp kan bieden enz. Iedereen kan vragen stellen, niet alleen voor zichzelf maar ook voor een familielid of bekende. Het informatiepunt is bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur via telefoonnr. 06-44458936 of via e-mail info@terminalezorg.nl.

   

  Waarover?

  Over de zorg en zorgmogelijkheden van een ongeneeslijke zieke in de laatste levensfase.

  Werkwijze

  Het informatiepunt is een telefonisch informatiepunt. Uw vraag wordt beantwoord door iemand die deskundig is op het gebied van palliatieve zorg en weet welke instelling welke hulp kan bieden.

  Iedereen die vragen heeft op het gebied van palliatieve zorg kan het informatiepunt benaderen.

  Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Bel tijdens kantooruren met 070 75 41 330, of vul het onderstaande formulier in. Eén van onze medewerkers zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

De heer Mevrouw