logo Stichting Terminale Zorg Haaglanden

Waar wij voor staan

Doelstelling

De Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers heeft tot doel:

het verlenen van terminale zorg (tijd, aandacht en ondersteuning) in de thuissituatie door  goed opgeleide  vrijwilligers. Dit in aanvulling op en in samenwerking met de professionele hulpverleners.

Taak

Wij zien het als onze taak om  mensen in de laatste levensfase bij te staan met aandacht. Deze zorg wordt geboden vanuit het idee dat elk mens uniek is en dat elk mens dus anders met de dood om zal gaan. De zorg door vrijwilligers kan hierbij aanvullend en ondersteunend zijn.

Naast emotionele ondersteuning van de terminale cliënt en zijn naasten kunnen de vrijwilligers de nodige praktische zorg verlenen. Ook kunnen zij de mantelzorgers stimuleren om betrokken te blijven bij de zorgverlening en het proces van sterven. Uit de aanwezigheid van vrijwilligers kunnen de mantelzorgers weer nieuwe moed en energie putten en kan hun draagkracht worden versterkt.

Dit leidt tot de taakinvulling die kort samengevat luidt ‘Er Zijn'.

 

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Bel tijdens kantooruren met 070 75 41 330, of vul het onderstaande formulier in. Eén van onze medewerkers zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

De heer Mevrouw