logo Stichting Terminale Zorg Haaglanden

Veel gestelde vragen

  • als u terminaal ziek bent en behoefte heeft aan iemand die thuis hulp biedt, zoals uw naasten dat zouden doen.
  • als u een terminaal zieke thuis verzorgt en u komt handen te kort, of als u er alleen voor staat.
  • als u als mantelzorger even op adem wilt komen en een moment rust voor uzelf wilt of tijd nodig heeft om bepaalde zaken te regelen.
  • als iemand  in het ziekenhuis ligt,  die de wens  heeft  in eigen vertrouwde omgeving te sterven.

Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven door naasten, zoals familieleden, vrienden, kennissen of buren, aan mensen die door een handicap, ziekte of door ouderdom niet (geheel) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.


De zorg in de laatste levensfase die onze vrijwilligers bieden, is vergelijkbaar met de hulp die mantelzorgers geven. Zij kunnen bijvoorbeeld waken bij de zieke en helpen bij de persoonlijke verzorging van de zieke, zo lang dit geen medische of verpleegkundige handelingen zijn. Ook bieden zij een luisterend oor, zowel voor de zieke als voor de mantelzorger.


Omdat vrijwilligers gemotiveerd, opgeleid en betrokken zijn. Vaak hebben zij zelf een naaste verzorgd en verloren, of hebben zij ervaring met werken in de zorg. Zij kiezen er bewust voor om tijd te besteden aan het helpen van mensen. Hun hulp is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. U kunt op hen rekenen.


Er wordt altijd naar gestreefd om binnen 24 uur op uw aanvraag te reageren. Als u dat wenst kan direct een afspraak voor een intakegesprek met de coördinator worden gemaakt.


Nee, u heeft geen indicatie of verwijzing nodig om een hulpaanvraag te starten. Het is wel van belang dat de zieke zich in de laatste levensfase bevindt.


Vrijwilligers kunnen tussen 07.00 uur en 23.00 uur komen. Eén vrijwilliger komt maximaal 2 keer per week gedurende 4 uur per keer. Is er meer hulp nodig dan komen er meerdere vrijwilligers. Ons streven is dat u bezoek krijgt van steeds dezelfde vrijwilliger(s).


Alle vrijwilligers volgen een verplichte opleiding voordat zij worden ingezet. Zij worden steeds begeleid door ervaren coördinatoren en doen alles in overleg met u. De vrijwilligers worden uitgenodigd aan aanvullende cursussen deel te nemen.


Aan de hulp die de vrijwilligers bieden zijn voor u geen kosten verbonden.


Ja, de hulp die de vrijwilligers in de laatste levensfase bieden is aanvullend op de professionele zorg.


Tijdens het intakegesprek bij de zieke thuis wordt door de coördinator met u besproken wat de wensen zijn. De coördinator bekijkt vervolgens welke vrijwilliger het beste past bij uw situatie.
De meeste vrijwilligers zijn vrouwen, maar er zijn ook mannen. De meeste  vrijwilligers zijn  tussen de 45 en 70 jaar.


Zolang de coördinator uw hulpvraag kan invullen, is er geen maximum. De hulpverlening is wel afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat op dat moment beschikbaar is.


U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator
(Tel. 070 75 41 330 of mail naar: info@terminalezorg.nl )


Als u ons werk financieel wilt ondersteunen is uw bijdrage van harte welkom op ING-bankrekeningnummer NL58 INGB 000575.98.06 ten name van Stichting Vrienden van Terminale Zorg door Vrijwilligers.


 

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Bel tijdens kantooruren met 070 75 41 330, of vul het onderstaande formulier in. Eén van onze medewerkers zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

De heer Mevrouw