logo Stichting Terminale Zorg Haaglanden

Vrijwilligers

Betrokken vrijwilligers

De hulp van vrijwilligers is onbetaald maar niet vrijblijvend. Vrijwilligers kiezen heel bewust voor deze kortdurende, intensieve zorg en zijn gemotiveerd om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten bij te staan. Voordat zij in de palliatieve terminale zorg worden ingezet, worden de vrijwilligers zorgvuldig geselecteerd en opgeleid. 

De vrijwilligers vervangen niet de professionele zorg, maar zijn aanvullend.

Aan onze stichting zijn circa 50 vrijwilligers voor de hulpinzet verbonden.

Vacatures

De stichting is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wij zoeken mensen met een flinke dosis levenservaring. Mensen met een warm hart en een goed inlevingsvermogen zijn nu eenmaal niet voor het oprapen.
Mensen die liefdevol emotionele steun kunnen bieden en indien nodig kunnen helpen bij het geven van hulp bij het  eten en drinken, het begeleiden van de cliënt naar het toilet en het doen van kleine hand- en spandiensten. 

Dit werk is verrijkend, soms emotioneel en soms intensief. Het vraagt inzet en inzicht. De te bieden ondersteuning bestaat in de regel uit maximaal twee dagdelen van  vier uur per week. Voordat u wordt ingezet volgt u een introductiecursus onder leiding van onze coördinatoren. U wordt verder geschoold door middel van aanvullende cursussen. Het werk is onbetaald maar de onkosten worden vanzelfsprekend vergoed.

Denkt u dat u mensen in hun eigen omgeving kunt ondersteunen in hun laatste levensfase? Neem dan contact op met een van de coördinatoren van de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers.           
(Tel. 070 75 41 330 of E-mail: info@terminalezorg.nl )

Lees meer over wat wij verwachten van vrijwilligers


Vrijwilligers gevraagd

Om vraag en aanbod in balans te houden zijn we op zoek naar vrijwilligers.

Wij vragen flexibele inzetbaarheid en beschikbaarheid van twee dagdelen.

Een introductiecursus maakt deel uit van de voorbereiding op het vrijwilligerswerk. Deze cursus wordt regelmatig gegeven.

Wilt u meer weten?

Tel. 070 75 41 330 of E-mail: info@terminalezorg.nl

Wilt u zich op andere wijze voor onze stichting als vrijwilliger inzetten? Bijvoorbeeld op het gebied van
PR, Communicatie of Fondsenwerven

Laat ons dit weten! E-mail: info@terminalezorg.nl


VACATURE - BESTUURDER

Onder het kopje 'Actueel' links onder aan de pagina vindt u informatie betreft de vacature Bestuurder Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers.