Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Algemene toelichting

Activiteiten
De Stichting heeft ten doel het verlenen van terminale zorg door geschoolde vrijwilligers, in
aanvulling op en in samenwerking met de professionele hulpverleners, aan diegenen die
de wens te kennen hebben gegeven in hun eigen omgeving te willen sterven.

Verbonden partijen
Als verbonden partijen worden aangemerkt:
– Vereniging ‘Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland’ (VPTZ)
– Stichting Vrienden van Terminale Zorg door Vrijwilligers
– Stichting Florence
– Subsidieverstrekkers

Bijgaand treft u de jaarrekening over 2017 aan:

Jaarrekening over 2017 van Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers dd 060418