Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

De hulp die wij bieden

Mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven, willen het liefst in hun vertrouwde omgeving zijn. Meestal thuis, maar soms verblijven mensen al langere tijd in een verpleeghuis. Als partner, kind, familielid of vriend(in) neemt u als vanzelfsprekend de verzorging op u. Deze zorg kan zowel lichamelijk als emotioneel intensief zijn. Onze vrijwilligers kunnen u als mantelzorger ontlasten door bij de cliënt te blijven zodat u even weg kunt. Dit kan u energie en kracht geven. Deze ondersteuning is kosteloos.

Bent u zelf degene die ziek is?
Ook dan kunt u contact met ons opnemen om een beroep te doen op onze vrijwilligers. Iedereen kan hulp aanvragen: uzelf, uw familie, uw huisarts, wijkverpleegkundige of andere betrokkenen.

Wat u van de vrijwilliger kunt verwachten:

  • tijd, aandacht en ondersteuning
  • ‘Er Zijn’ voor de zieke in de laatste levensfase en zijn naasten
  • hulp bij lichte lichamelijke verzorging; denk hierbij aan het geven van hulp bij het eten en drinken, het begeleiden van de cliënt naar het toilet en het doen van kleine hand- en spandiensten
  • bieden van emotionele steun
  • mantelzorgers gelegenheid bieden weg te gaan voor een boodschap of rust te nemen
  • bijstaan van de mantelzorgers
  • waken