Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Vrijwilligers Terminale Zorg

De stichting is 15 januari 1991 opgericht en bestaat dus ruim 30 jaar. De stichting is aangesloten bij de landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) en hanteert de kwaliteitseisen van deze vereniging.

VPTZ Nederland verenigt ruim 200 organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. http://www.vptz.nl

Omvang organisatie

  • Aantal vrijwilligers: circa 50
  • Aantal bestuurders: 5
  • Aantal betaalde medewerkers: 1,6 FTE
  • Aantal cliënten per jaar: circa 100

Samenwerking

Wij onderhouden nauwe contacten met o.a. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Gemeente Den Haag, Gemeente Rijswijk, Gemeente Leidschendam-Voorburg en Gemeente Wassenaar en de daar werkzame thuiszorgorganisaties en huisartsen.