Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Betrokken en vertrouwde vrijwilligers

Onze vrijwilligers kiezen heel bewust voor deze kortdurende, intensieve zorg en zijn gemotiveerd om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten bij te staan. Voordat zij in de palliatieve terminale zorg worden ingezet, worden de vrijwilligers zorgvuldig geselecteerd en opgeleid. De hulp van vrijwilligers is onbetaald.

De vrijwilligers vervangen niet de professionele zorg, maar zijn aanvullend.

Aan onze stichting zijn circa 60 vrijwilligers verbonden.

 

Vrijwilliger worden?

Op dit moment (januari 2021) zijn er voldoende vrijwilligers bij ons aangesloten en nemen wij geen nieuwe vrijwilligers aan.

Tel. 070 75 41 330 / 06 39 85 07 24 of E-mail: info@terminalezorg.nl

Lees meer over wat wij verwachten van vrijwilligers