Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Betrokken en vertrouwde vrijwilligers

Onze vrijwilligers kiezen heel bewust voor deze kortdurende, intensieve zorg en zijn gemotiveerd om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten bij te staan. Voordat zij in de palliatieve terminale zorg worden ingezet, worden de vrijwilligers zorgvuldig geselecteerd en opgeleid. De hulp van vrijwilligers is onbetaald.

De vrijwilligers vervangen niet de professionele zorg, maar zijn aanvullend.

Aan onze stichting zijn circa 60 vrijwilligers verbonden.

 

Vrijwilliger worden?

De stichting is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wij zoeken mensen met een flinke dosis levenservaring, mensen met een warm hart en een goed inlevingsvermogen.

Mensen die liefdevol emotionele steun kunnen bieden en indien nodig kunnen helpen bij het geven van hulp bij het eten en drinken, het begeleiden van de cliënt naar het toilet en het doen van kleine hand- en spandiensten.

Dit werk is verrijkend, soms emotioneel en soms intensief. Het vraagt inzet en inzicht en geeft voldoening.

De te bieden ondersteuning bestaat in de regel uit maximaal twee dagdelen van vier uur per week. Voordat de vrijwilliger wordt ingezet, is er een introductiecursus onder leiding van onze coördinator U wordt verder geschoold door middel van aanvullende cursussen. Het werk is onbetaald maar de onkosten worden vanzelfsprekend vergoed.

Denkt u dat u mensen in hun eigen omgeving of in een verpleeghuis kunt ondersteunen in hun laatste levensfase? Neem dan contact op de coördinator van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg.

Tel. 070 75 41 330 / 06 39 85 07 24 of E-mail: info@terminalezorg.nl

Lees meer over wat wij verwachten van vrijwilligers