Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Hoe kunt u zelf hulp aanvragen

  • Iedereen kan hulp aanvragen: uzelf, uw familie, uw huisarts, wijkverpleegkundige of andere betrokkenen.
  • Voor het aanvragen van hulp zijn wij te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Daarnaast kunt u een e-mail sturen.
  • 070 75 41 330 / 06 40 83 27 73 / 06 39 85 07 24 of mail naar: info@terminalezorg.nl
  • Voor de aanvraag van onze hulp heeft u geen verwijzing of indicatie nodig.
  • Vaak kan de inzet van een vrijwilliger binnen 48 uur gerealiseerd worden.
  • Aan de hulp zijn voor u geen kosten verbonden.