Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Waar wij voor staan

Doelstelling

De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg heeft tot doel:

Het verlenen van terminale zorg (tijd, aandacht en ondersteuning) in de thuissituatie en in het verpleeghuis door goed opgeleide vrijwilligers. Dit in aanvulling op en in samenwerking met de professionele hulpverleners.

Taak

Wij zien het als onze taak om mensen in de laatste levensfase bij te staan met aandacht. Deze zorg wordt geboden vanuit het idee dat elk mens uniek is en dat elk mens anders met de dood om zal gaan. De zorg door vrijwilligers kan hierbij aanvullend en ondersteunend zijn. Naast emotionele ondersteuning van de terminaal zieke cliënt en zijn naasten kunnen onze vrijwilligers ook de nodige praktische zorg verlenen.

‘Er Zijn’ is de kern van de inzet van onze vrijwilligers