Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Coördinatie

De stichting heeft een coördinator in dienst, genaamd Marleen Quakkelaar

Belangrijkste taken van de coördinator bij hulpaanvragen:

  • zij geeft voorlichting en informatie
  • zij komt bij u langs voor het bespreken van de hulpvraag
  • zij stelt in overleg met de cliënt en familie vast welke ondersteuning het best kan worden geboden
  • zij organiseert de hulp
  • zij bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de vrijwilligershulp
  • zij ondersteunt de vrijwilliger(s) tijdens de hulpinzet