Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Coördinatie

De stichting heeft een coördinator in dienst: Maud Beunis.

 

Belangrijkste taken van de coördinator:

  • zij gaat bij de cliënt en diens naasten langs voor het bespreken van de hulpvraag;
  • zij stelt in overleg met de cliënt en diens naasten vast welke ondersteuning het best kan worden geboden;
  • zij organiseert de hulp;
  • zij bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de vrijwilligershulp;
  • zij ondersteunt de vrijwilliger(s) tijdens de hulpinzet;
  • zij geeft voorlichting en informatie aan professionele zorgverleners.

Maud Beunis

Bereikbaar: ma / di / do / vr

Telefoon: 06 – 40 832 773

E-mail: maud.beunis@terminalezorg.nl