Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Coördinatie

De stichting heeft twee coördinatoren in dienst: Maud Beunis en Jorijn Kooij.

 

Belangrijkste taken van de coördinatoren:

  • zij gaan bij de cliënt en diens naasten langs voor het bespreken van de hulpvraag;
  • zij stellen in overleg met de cliënt en diens naasten vast welke ondersteuning het best kan worden geboden;
  • zij organiseren de hulp;
  • zij bewaken de continuïteit en kwaliteit van de vrijwilligershulp;
  • zij ondersteunen de vrijwilliger(s) tijdens de hulpinzet;
  • zij geven voorlichting en informatie aan professionele zorgverleners.

Maud Beunis

Bereikbaar: ma / di / do / vr

Telefoon: 06 – 40 832 773

E-mail: maud.beunis@terminalezorg.nl

Jorijn Kooij

Bereikbaar: ma / wo / do 

Telefoon: 06 – 39 850 724

E-mail: jorijn.kooij@terminalezorg.nl