Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Coördinatie

De stichting heeft twee coördinatoren in dienst: Marleen Quakkelaar en Maud Beunis.

Belangrijkste taken van de coördinatoren:

  • zij geven voorlichting en informatie;
  • zij gaan bij de cliënt en diens naasten langs voor het bespreken van de hulpvraag;
  • zij stellen in overleg met de cliënt en diens naasten vast welke ondersteuning het best kan worden geboden;
  • zij organiseren de hulp;
  • zij bewaken de continuïteit en kwaliteit van de vrijwilligershulp;
  • zij ondersteunen de vrijwilliger(s) tijdens de hulpinzet.