Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

ANBI – Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg

De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg vindt u deze gegevens hieronder. En ter volledigheid ook in het ingevulde standaard ANBI Formulier.

Naam
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):
8019 83 460

Contactgegevens
Vrijwilligers Terminale Zorg
Burg. Patijnlaan 1900
2585 CB Den Haag
Tel: 070-75 41 330 / 06 40 83 27 73 / 06 39 85 07 24
E-mail: info@terminalezorg.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting Vrijwilligers Terminale Zorg is als volgt:
Mw. M.E.P. (Marijke) Havenaar – de Raat (voorzitter)
Mw. A.J. (Diana) Landhuis (secretaris)
Dhr. P.A. (Paul) Hoekema (penningmeester)
Mw. M. (Marieke) Sluijters- van der Stoel (vicevoorzitter en HR)
Dhr. G. (Gert) Evers (kwaliteit)

Beleidsplan
Ieder jaar stelt de stichting Vrijwilligers Terminale Zorg een beleidsplan op. Zie: Jaarplan 2023 Vrijwilligers Terminale Zorg.

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting Vrijwilligers Terminale Zorg zoals omschreven in de statuten:

“De stichting heeft ten doel het bieden van ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase door geschoolde vrijwilligers, in aanvulling op en in samenwerking met professionele hulpverleners. Een en ander vanuit een oogpunt vanuit een algemeen maatschappelijk belang. De stichting beoogt niet het maken van winst.”

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en protocollen

De stichting Vrijwilligers Terminale Zorg heeft haar activiteiten beschreven in het jaarverslag.

Jaarverslagen:

Jaarverslag over 2023
Bekijk hier het jaarverslag 2023

Jaarverslag over 2022
Bekijk hier het jaarverslag 2022

Financiële verantwoording:

Jaarrekening over 2023
Bekijk hier de jaarrekening 2023

Jaarrekening over 2022
Bekijk hier de jaarrekening 2022

Privacy Reglement:
Bekijk hier het Privacy reglement

Klachtenreglement:
Bekijk hier de klachtenprocedure Vrijwilligers Terminale Zorg 

Bekijk hier de klachtenprocedure VPTZ NL