Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Vanuit onze overkoepelende organisatie VPTZ worden trainingen ontwikkeld om de kwaliteit van onze vrijwilligerszorg te blijven verbeteren. Onlangs heeft een deel van onze vrijwilligers de training ‘Herkennen van ziektebeelden’ afgerond. Hierin hebben zij kennis opgedaan van symptomen bij veelvoorkomende ziektebeelden en hoe daar het beste mee om te gaan. Zo kunnen zij de cliënt nog beter ondersteunen en zo nodig geruststellen.