Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Onze Stichting verleent hulp aan terminaal zieke mensen in de thuissituatie in Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Wij werken uitsluitend met goed opgeleide vrijwilligers, die aangestuurd worden een betaalde coördinator. De kosteloze hulp die onze Stichting biedt is een aanvulling op de reguliere zorg en wordt geboden aan mensen in hun laatste levensfase en hun mantelzorgers.

De vrijwilliger komt ter ondersteuning van de cliënt en diens naasten. De coördinator stemt met hen af wat de behoeften zijn, en kan zo de juiste vrijwilliger inzetten voor passende zorg op de juiste momenten.

Ontwikkelingen in 2017

Het afgelopen jaar heeft de Stichting organisatorisch goed kunnen draaien mede dankzij de inzet van onze coördinator. Daardoor hebben wij het afgelopen jaar aan 100 cliënten thuis en in het verpleeghuis passende zorg kunnen bieden.

De Stichting heeft nog altijd te maken met het feit dat haar werk onvoldoende bekend is bij de zorg en (familie van) cliënten. We zien dan ook regelmatig dat onze hulp in een (te) laat stadium wordt gevraagd, waardoor onze inzet dan slechts van korte duur is. Wij proberen actief onze Stichting te promoten. Dat gebeurt onder andere door het actief benaderen van professionals die cliënten naar ons kunnen doorverwijzen of aanbevelen. Zorgverleners, huisartsen, transferafdelingen in ziekenhuizen, gemeenten en zusterorganisaties in de informele zorg, kunnen onze bekendheid vergroten.

Zoals ieder jaar is ook de nodige aandacht besteed aan goede contacten met alle gemeenten binnen ons werkgebied: Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Al deze gemeenten ondersteunen ons daarnaast al jaren ook financieel d.m.v. een waarderingssubsidie.

Jaarverslag 2017