Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Elk jaar verzamelt VPTZ Nederland gegevens van haar ruim 200 lidorganisaties op het gebied van cliënten, vrijwilligers, coördinatoren en financiën. Deze gegevens worden verwerkt in de Registratierapportage VPTZ. Onlangs is de VPTZ Registratierapportage 2019 verschenen. Met een respons van 90% kan er ook voor 2019 weer een goed beeld gegeven worden van het gezamenlijke werk van leden van VPTZ Nederland.