Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

In samenwerking met Stichting Creative Aid is de pilotfase van ‘mijn muziekmoment’ gestart. Mijn muziekmoment is een intiem en persoonlijk muzikaal project voor mensen in de laatste levensfase, aangeboden door Stichting Creative Aid.

Hoe ziet het project eruit?

Mensen die weten dat zij gaan sterven delen hun levensverhaal en mooiste herinneringen door middel van muziek en dans met hun dierbaren. Dit doen zij met ondersteuning van een rouw- en muziekcoach.

1) Aftastende gesprekken
Mijn muziekmoment gaat vanuit muziek in gesprek met mensen die in hun laatste levensfase zijn. Welke muziek roept welke herinneringen op? Dit doen we door samen met hen naar muziek te luisteren, muziek te maken en erover te praten.

2) Muzikaal levensverhaal kiezen
Naar aanleiding van de muziek en de herinneringen die voorbij zijn gekomen, maken we samen met de deelnemer een keuze. Welke muziek past het beste om het muzikale levensverhaal van de deelnemer te vertellen?

3) Deelmoment vormgeven
Hoe wil de deelnemer zijn muzikale levensverhaal delen en wat kan daarbij zijn eigen inbreng zijn? Bijvoorbeeld door een gedicht voor te dragen, uitnodigingen te maken of te vertellen over een herinnering. Waar voelt de deelnemer zich goed bij? Met wie wil hij zijn moment delen? Stichting Creative Aid pakt deze productie op. In deze fase zullen we ook, in overleg met de deelnemer, samen de communicatie met de genodigden
oppakken. Ook met deze groep zijn wellicht gesprekken wenselijk.

4) Intieme beleving met dierbaren
Samen met de deelnemer hebben we toegewerkt naar dit moment. Ook de dierbaren hebben van ons achtergrondinformatie ontvangen. De beleving vindt plaats op een door de deelnemer gekozen plek waar de door gekozen muziek, dans, musici en dansers het
levensverhaal van de deelnemer tot leven brengen. In overleg wordt er een kort filmpje gemaakt van dit moment, als aandenken en/of om te gebruiken tijdens de afscheidsdienst.

5) Nabesprekingen
Naar behoefte van deelnemer en dierbaren vinden er gesprekken plaats waarin we nabespreken, terugblikken en ervaringen delen.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Stichting Creative Aid.