Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Functieomschrijving Voorzitter Bestuur – Vrijwilligers Terminale Zorg

Algemeen

De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) is er voor hulp in de laatste levensfase. Wordt de verzorging thuis van uw zieke familielid of geliefde in hun laatste levensfase zwaar, dan zijn onze vrijwilligers er om u hierin te ondersteunen. Maar ook als u zelf terminaal ziek bent en behoefte heeft aan iemand die u met tijd en aandacht kan bijstaan, zijn onze vrijwilligers er voor u. We hebben als doel: Het verlenen van terminale zorg (tijd, aandacht en ondersteuning) in de thuissituatie door goed opgeleide vrijwilligers. Dit in aanvulling op en in samenwerking met de professionele hulpverleners.

Meer informatie over onze organisatie vindt u op onze site: www.terminalezorg.nl.

De Stichting heeft als werkgebied de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg en heeft op dit moment zo’n 60 vrijwilligers. Ook de bestuursfuncties van VTZ zijn op vrijwillige, maar niet vrijblijvende basis.

Functieomschrijving

VTZ heeft 2 coördinatoren. Deze zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen VTZ. De beide coördinatoren worden begeleid/aangestuurd door een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft binnen zijn of haar functie een eigen aandachtsgebied (financiën, aanvragen subsidies, PR, HRM, vice-voorzitterschap). De bestuursleden hebben affiniteit of ervaring met de zorg en/of het bedrijfsleven en dragen allen de stichting een warm hart toe. We streven ernaar binnen het bestuur op de volgende gebieden voldoende kennis en ervaring in huis te hebben: bestuurlijk-organisatorische, financieel, zorg, werken met vrijwilligers. Daarnaast is ook het hebben van een waardevol netwerk in de directe omgeving belangrijk.

Wij streven naar een mooie mix van de 3 V’s in ons bestuur:

 • Vernieuwers: mensen die creatief denken en ondernemend en vernieuwend zijn;
 • Versterkers: mensen die goed zijn in het beheer en bewaken van de continuïteit van de organisatie;
 • Verbindend: relatie gerichte mensen die zorgdragen voor goede verbindingen binnen de organisatie en met externe netwerken.

Het bestuur vergadert 1 maal per 2 maanden (op de maandag van 16:00 tot 18:00) op de locatie van de Stichting. Daarnaast is ieder bestuurslid betrokken bij de begeleiding en ondersteuning van beide coördinatoren. Dit omschrijven wij wel eens als een “hands-on” bestuur.

Een bestuursperiode duurt 4 jaar en kan 1 maal verlengd worden.

Wegens het vertrek van de huidige voorzitter zijn wij op termijn op zoek naar een nieuwe voorzitter van het bestuur.

Kerntaken van de functie:
De voorzitter heeft de dagelijkse leiding over het bestuur. Concreet inhoudelijk bestaan de directe werkzaamheden uit:

 • Het leiden van de bestuursvergaderingen;
 • Het leiden c.q. het coördineren van de bestuurswerkzaamheden;
 • Het bewaken en bevorderen van het functioneren van het bestuur;
 • Het onderhouden van de relaties c.q. het voeren van overleg met de coördinatoren;
 • Het extern representeren van de organisatie;
 • Het voeren van functionering- en beoordelingsgesprekken met de coördinatoren, samen met het bestuurslid met HRM in de portefeuille;
 • Hand en spandiensten binnen het bestuur.

Plaats in de organisatie

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur, welke weer verantwoordelijk is voor de aansturing van de twee (betaalde) coördinatoren.

Functie eisen

 • Affiniteit met het werk van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg; betrokkenheid en motivatie
 • Kennis van en inzicht in de landelijke en regionale ontwikkelingen in de zorgsector (dan wel de mogelijkheid en de bereidheid om dit te verwerven)
 • Deze ontwikkelingen kunnen vertalen in een visie voor het beleid van de stichting
 • In staat zijn om als woordvoerder op te treden in het overleg cq de onderhandelingen met andere instellingen en instanties
 • Bereidheid en mogelijkheid om op te komen voor de eigenheid van VTZ
 • Leidinggevende capaciteiten: goede communicatieve en contactuele vaardigheden, overtuigingskracht, ervaring met besluitvormingsprocessen en het effectief leiden van vergaderingen
 • Goed kunnen luisteren en mede daardoor recht doen aan de inbreng van verschillende partijen
 • Bruggenbouwer: vermogen om partijen samen te brengen
 • In staat zijn de nodige afstand te bewaren: zich niet in details te verliezen met betrekking tot de uitvoering, vooral de hoofdlijnen in de gaten houden

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de voorzitter vloeien voort uit de statuten van de stichting, de taken en verantwoordelijkheden, vastgelegd door het bestuur. Aanpassingen worden besproken in een bestuursvergadering en vastgelegd in de notulen.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

Er is kans op het veroorzaken van immateriële schade in zorg contacten en contacten met vrijwilligers en hulpverleners. De voorzitter is (mede) verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie en de kwaliteit van de zorgverlening. Invloed op het beleid is mogelijk middels het doen van beleidsvoorstellen aan het bestuur.

Uitdrukkingsvaardigheid

Voor uiteenlopende gespreks- en overlegsituaties en bij het opstellen van notities en rapportages is een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig, zowel naar cliënten en hun naasten als naar vrijwilligers en hulpverleners als naar bestuur.

Oplettendheid

Oplettendheid ten aanzien van de behoeften en verwachtingen is belangrijk in het contact met de cliënten, naasten en vrijwilligers, ook in verband met hygiëne en veiligheid. Oplettendheid is eveneens vereist bij het bewaken van het budget.

Overige functie-eisen

Integriteit is vereist bij het omgaan met persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie.

Representativiteit is nodig voor het vervullen van de externe verplichtingen.

Inschaling Voorzitter

De functie van Voorzitter betreft een vrijwillige functie. Gemiddeld kosten de werkzaamheden zo’n 4 uur per week.

Nadere informatie

Meer informatie over de Stichting kunt u vinden op www.terminalezorg.nl

Voor nadere informatie met betrekking tot deze vacature en het werk van de stichting, kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter: Mia van Leeuwen. Zij is het beste te bereiken via de mail: info@terminalezorg.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie naar deze onbetaalde functie kunt u tot 15 oktober 2021 richten aan mevrouw Marieke Sluijters, Bestuurslid (HRM en vice-voorzitter) VTZ via het mailadres: bestuur.terminale.zorg@gmail.com of via de post: Bestuur VTZ, Burgemeester Patijnlaan 1900, 2585 CB Den Haag.