Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Ieder jaar bieden wij alle vrijwilligers de gelegenheid om een landelijke VPTZ training te volgen. De trainingen van de VPTZ Academie zijn volledig toegespitst op het werk in de palliatieve terminale zorg. Het levert een bijdrage aan de kennis, houding en vaardigheden van de deelnemer. Daarnaast zijn de trainingen een goede plek om ervaringen uit te wisselen en geïnspireerd te raken. 

“Op 14 en 15 februari volgde ik een landelijke VPTZ cursus samen met vrijwilliger Maud in een hotel in Noordwijk. We hadden gekozen voor module V-03: dicht bij jezelf, dicht bij de ander. De 10 cursisten kwamen bijna allemaal uit Zuid-Holland, waarbij er ook veel in een hospice werkten als vrijwilliger. Na een korte e-learning vooraf bleek de agenda goed opgezet; de ervaren trainer creëerde een heel open sfeer. Zodoende hebben we veel beleefd en vooral veel van elkaar geleerd. Het voelde vertrouwd en was een fijne ervaring. Dank aan degenen die dit mogelijk maakten!”