Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Dokter Jabroer is kaderarts palliatieve zorg. Wij nodigden hem uit om tijdens onze introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers uitleg te geven over beslissingen rondom het levenseinde, waaronder euthanasie en palliatieve sedatie. Jabroer vertelde o.a. over het verschil, de criteria en betrokkenen. Er werden dilemma’s besproken en gedachten uitgewisseld. Een mooie aanvulling op de training!

*Medische handelingen worden alleen door beroepskrachten uitgevoerd en vrijwilligers stellen zich daarbij terughoudend op. Zij geven geen informatie over wat er (naar zijn of haar inschatting) gebeurt.