Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Als mensen te horen krijgen dat het levenseinde nadert, breekt een moeilijke periode aan. Een periode vol onzekerheid waarin gevoelens van angst, boosheid en verdriet naar boven kunnen komen. Mensen willen het best mogelijke uit de laatste periode halen. Onze goed opgeleide vrijwilligers helpen daarbij. Zij komen bij mensen thuis of in het verpleeghuis.

Weet jij hoe je dit kunt regelen? Iedereen kan (vrijblijvend) contact opnemen met onze coördinatoren Juliette en Maud via 070-7541330. Tijdens het intakegesprek bespreekt de coördinator samen met de cliënt en diens naasten welke hulp nodig is en hoe de vrijwilligers hierin kunnen voorzien.

Ons werkgebied is regio Haaglanden (Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar). Maar vrijwilligers kunnen door heel Nederland bij terminale mensen in de thuissituatie ingezet worden. Zie voor meer informatie: VPTZ Nederland.