Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Vrijwilligers hebben een specifieke, niet te vervangen rol in de terminale zorg. Ze kunnen vaak meer tijd besteden met de cliënt en mantelzorger, waardoor ze dichterbij komen en meer betrokken raken. Dat maakt dat ze andere mogelijkheden hebben dan beroepskrachten. Vrijwilligers en beroepskrachten vullen elkaar dus aan. Dit betekent dat de hulp van anderen (zoals de huisarts en thuiszorg) gewoon door blijft gaan als er vrijwilligers worden ingezet.