Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

“Maar toen ik huiswaarts ging, brak ik in duizend stukjes. Het zwaarmoedige en het luchtige kwamen toen heel dicht bij elkaar.”

Onze vrijwilliger Corné werd geïnterviewd voor het kwartaalblad de Antenne van VPTZ Nederland. Humor in de terminale zorg is voor hem geen onbekend terrein. Hij vertelt dat het vaak van belang is om de cirkel van zwaarmoedigheid te doorbreken. Dat hoort hij ook van naasten. Mensen moeten even in een andere wereld gebracht worden. Als het kan dan probeert hij samen met de zieke iets mee te maken, iets te ervaren, dat geeft een band.

Meer weten? Lees de Antenne online via deze link.