Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Wat als genezing niet meer mogelijk is? Elke zorgverlener heeft in meer of mindere mate te maken met palliatieve zorg.

Om zorgverleners hierover te informeren is er vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden een campagne opgezet. Juist voor degenen die zich niet bewust inzetten voor palliatieve zorg zijn deze bijeenkomsten relevant.

Dus voor alle verpleegkundigen, praktijkondersteuners, verzorgers, physician assistants, psychologen, ouderconsulenten, specialisten, huisartsen, diëtisten of andere zorgprofessionals waarbij zorg voor de patiënt centraal staat: je bent van harte welkom bij een van de zes bijeenkomsten in regio Den Haag e.o.!

Onze coördinator Maud is ambassadeur van de campagne. Zij hoopt zoveel mogelijk zorgverleners te mogen ontmoeten.

Kom je ook?