Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Algemeen

De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) is er voor hulp in de laatste levensfase. Wordt de verzorging thuis van uw zieke familielid of geliefde in hun laatste levensfase zwaar, dan zijn onze vrijwilligers er om u hierin te ondersteunen. Maar ook als u zelf terminaal ziek bent en behoefte heeft aan iemand die u met tijd en aandacht kan bijstaan, zijn onze vrijwilligers er voor u. We hebben als doel: Het verlenen van terminale zorg (tijd, aandacht en ondersteuning) in de thuissituatie door goed opgeleide vrijwilligers. Dit in aanvulling op en in samenwerking met de professionele hulpverleners. Meer informatie over onze organisatie vindt u op onze site: www.terminalezorg.nl.

De Stichting heeft als werkgebied de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg en heeft op dit moment zo’n 50 vrijwilligers. Ook de bestuursfuncties van VTZ zijn op vrijwillige, maar niet vrijblijvende basis.

Het bestuur

VTZ heeft 2 coördinatoren. Deze zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen VTZ. De beide coördinatoren worden begeleid/aangestuurd door een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft binnen zijn of haar functie een eigen aandachtsgebied (voorzitter, financiën, PR, HRM, vice-voorzitterschap, kwaliteit). De bestuursleden hebben affiniteit of ervaring met de zorg en/of het bedrijfsleven en dragen allen de stichting een warm hart toe. We streven ernaar binnen het bestuur op de volgende gebieden voldoende kennis en ervaring in huis te hebben: bestuurlijk-organisatorische, financieel, zorg, werken met vrijwilligers. Daarnaast is ook het hebben van een waardevol netwerk in de directe omgeving belangrijk.

Wij streven naar een mooie mix van de 3 V’s in ons bestuur:

 • Vernieuwers: mensen die creatief denken en ondernemend en vernieuwend zijn;
 • Versterkers: mensen die goed zijn in het beheer en bewaken van de continuïteit van de organisatie;
 • Verbindend: relatie gerichte mensen die zorgdragen voor goede verbindingen binnen de organisatie en met externe netwerken.

Het bestuur vergadert 1 maal per 2 maanden (op de maandag van 16:00 tot 18:00) op de locatie van de Stichting. Daarnaast is ieder bestuurslid betrokken bij de begeleiding en ondersteuning van beide coördinatoren. Dit omschrijven wij wel eens als een “hands-on” bestuur.

Een bestuursperiode duurt 4 jaar en kan 1 maal verlengd worden.

Wegens het vertrek van de huidige secretaris zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid die deze rol binnen het bestuur kan vervullen.

Kerntaken van de functie secretaris:
Concreet inhoudelijk bestaan de directe werkzaamheden van de secretaris uit:

 • Notuleren van vergaderingen
 • Uitnodiging voor vergadering versturen
 • Opstellen van de agenda (in overleg met de coördinatoren en de voorzitter)
 • Coördinatie jaarverslag en andere publicatie stukken
 • Voeren van de correspondentie
 • Afspraken regelen en in de gaten houden of deze worden nagekomen
 • Zorgen dat er geen belangrijke momenten of termijnen over het hoofd worden gezien
 • Bestuur informeren over binnengekomen stukken
 • Bijlagen maken

Functie eisen

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur is een achtergrond op het gebied van administratieve dienstverlening voor ons van belang. Degene die wij zoeken:

 • Heeft affiniteit met het werk van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg, betrokkenheid en motivatie
 • Beschikt over adequaat denk- en werkniveau
 • Is maatschappelijk betrokken
 • Weet mensen te inspireren en is een collegiaal bestuurder
 • Stelt hoge eisen aan integer handelen
 • Is goed in communicatie
 • Is jong van geest

Inschaling

De functie van Secretaris betreft een vrijwillige functie. Gemiddeld kosten de werkzaamheden zo’n 1 á 2 uur per week.

Nadere informatie

Meer informatie over de Stichting kunt u vinden op www.terminalezorg.nl

Voor nadere informatie met betrekking tot deze vacature en het werk van de stichting, kunt u contact opnemen via: info@terminalezorg.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie naar deze onbetaalde functie kunt u tot 30 oktober richten aan mevrouw Marijke Havenaar-de Raat, voorzitter van Vrijwilligers Terminale Zorg.

Mailadres: bestuur.terminale.zorg@gmail.com of via de post: Bestuur Vrijwilligers Terminale Zorg, Burgemeester Patijnlaan 1900, 2585 CB Den Haag.