logo Stichting Terminale Zorg Haaglanden

Vacatures

Doelstelling Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers

De Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers heeft tot doel:

het verlenen van terminale zorg (tijd, aandacht en ondersteuning) in de thuissituatie door goed opgeleide vrijwilligers. Dit in aanvulling op en in samenwerking met de professionele hulpverleners.

Taak

Wij zien het als onze taak om mensen in de laatste levensfase bij te staan met aandacht. Deze zorg wordt geboden vanuit het idee dat elk mens uniek is en dat elk mens dus anders met de dood om zal gaan. De zorg door vrijwilligers kan hierbij aanvullend en ondersteunend zijn. Naast emotionele ondersteuning van de terminale cliënt en zijn naasten kunnen de vrijwilligers de nodige praktische zorg verlenen. Ook kunnen zij de mantelzorgers stimuleren om betrokken te blijven bij de zorgverlening en het proces van sterven. Uit de aanwezigheid van vrijwilligers kunnen de mantelzorgers weer nieuwe moed en energie putten en kan hun draagkracht worden versterkt.

Omvang organisatie

Aantal vrijwilligers: circa 50
Aantal bestuurders: 5
Aantal betaalde medewerkers: 1 FT
Aantal clienten per jaar: circa 100

BESTUURDER Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers, aangesloten bij de landelijke vereniging VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)

In verband met een vacature in het bestuur zijn we op zoek naar een persoon die een waardevolle bijdrage denkt te kunnen leveren aan de bestuurlijke afwegingen en besluiten van deze stichting.

Als u zich tevens herkent in onderstaand profiel dan verzoeken wij u te solliciteren naar deze bestuurlijke functie

  • beschikt over adequaat denk- en werkniveau;
  • is maatschappelijk betrokken;
  • weet mensen te inspireren en is een collegiaal bestuurder;
  • stelt hoge eisen aan integer handelen;
  • is goed in communicatie;
  • is jong van geest.

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur is een achtergrond op het gebied van administratieve of financiële dienstverlening voor ons van belang.

Hoe te solliciteren

U kunt uw sollicitatie zenden aan:  info@terminalezorg.nl

Nadere informatie verkrijgt u bij Mia van Leeuwen, voorzitter bestuur, miavanleeuwen@gmail.com

Om vraag en aanbod in balans te houden zijn we op zoek naar vrijwilligers.

Wij vragen flexibele inzetbaarheid en beschikbaarheid van twee dagdelen.

Een introductiecursus maakt deel uit van de voorbereiding op het vrijwilligerswerk. Deze cursus wordt regelmatig gegeven.

Wilt u meer weten?

Tel. 070 75 41 330 of E-mail: info@terminalezorg.nl

Wilt u zich op andere wijze voor onze stichting als vrijwilliger inzetten? Bijvoorbeeld op het gebied van
PR, Communicatie of Fondsenwerven

Laat ons dit weten! E-mail: info@terminalezorg.nl