Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Wat bieden wij en wat verwachten wij van vrijwilligers

Wat bieden wij

 • introductiecursus en aanvullende scholing
 • intensieve begeleiding bij iedere inzet
 • gebruik van onze uitgebreide bibliotheek
 • vergoeding van gemaakte reis- en onkosten
 • vrijwilligersbijeenkomsten, scholingsbijeenkomsten, jaarlijks uitstapje, e.d.)

Wat verwachten wij

 • deelname aan de introductiecursus
 • kunnen omgaan met steeds wisselende gezins- en leefsituaties
 • zich bescheiden kunnen opstellen
 • kunnen omgaan met emoties van de ander en eigen emoties
 • zelfstandig kunnen optreden
 • betrouwbaar zijn en een vertrouwde band kunnen opbouwen
 • goede samenwerking met de coördinator en collega-vrijwilligers
 • respect hebben voor de privacy, levensovertuiging en wensen van de stervende en de betrokkenen
 • bereid zijn om ook langdurig hulp te bieden
 • flexibele inzetbaarheid en beschikbaarheid van maximaal twee dagdelen per week
 • bereid zijn deel te nemen aan scholing en vrijwilligersbijeenkomsten
 • kunnen overleggen van een VOG

Gedurende het vrijwilligerswerk zijn de vrijwilligers verzekerd via de Haagse Polis van de gemeente Den Haag voor ongevallen, persoonlijke eigendommen, rechtsbijstand en aansprakelijkheid.