Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Ons werk en de essentie er van.

Onze Stichting verleent hulp thuis bij mensen in de laatste levensfase in Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Wij werken uitsluitend met goed opgeleide vrijwilligers, die aangestuurd worden door coördinatoren. De kosteloze hulp is een aanvulling op de reguliere zorg en wordt afgestemd op mensen in hun laatste levensfase en hun mantelzorgers.

De essentie van de hulp door vrijwilligers wordt gevormd door de relatie tussen de vrijwilliger en de cliënt en diens naasten. De vrijwilliger komt ter ondersteuning van de cliënt en diens naasten. Door af te stemmen waar de behoeften liggen behouden de cliënt en diens naasten de regie over de invulling en momenten waarop de ondersteuning plaatsvindt.

Ontwikkelingen in het verslagjaar

Onze Stichting bestond dit jaar 25 jaar. In november werd deze gebeurtenis gevierd met een feest in Muzee, Scheveningen, waarbij alle vrijwilligers waren uitgenodigd.

Het volledige jaarverslag van 2016 vindt u hier:

Jaarverslag 2016