Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Update oktober 2020: Voorwaarden inzet Vrijwilligers Terminale Zorg

Gedurende de coronacrisis zet Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) alleen vrijwilligers in volgens de richtlijnen van het RIVM en in overleg met de cliënt, naasten en professionele zorg. Hieronder staan de voorwaarden waaronder een vrijwilliger kan worden ingezet. Overal waar ‘vrijwilliger’ staat, kan worden gelezen als: vrijwilliger aangesloten bij Vrijwilligers Terminale Zorg.

Voorwaarden:

  1. VTZ zet alleen vrijwilligers in die er bewust voor hebben gekozen om ingezet te worden in deze crisistijd.
  2. VTZ houdt rekening met eventuele gezondheidsklachten van de vrijwilliger en bekijkt individueel wat mogelijk is qua inzetbaarheid. VTZ hanteert geen strikte leeftijdsgrens maar kijkt individueel naar de conditie van de vrijwilliger.
  3. Cliënten die coronaklachten hebben of inwonende familie met coronaklachten, kunnen geen aanspraak maken op een vrijwilliger. Dit wordt vooraf door de coördinatoren overlegd met de thuiszorgorganisatie van de cliënt.
  4. De coördinatoren gaan op intake volgens de richtlijnen van het RIVM en besluiten daarna of een inzet van vrijwilligers zal plaatsvinden.
  5. De taken die een vrijwilliger kan vervullen zijn hetzelfde als voorheen, zie https://terminalezorg.nl/hulp-aanvragen/de-hulp-die-wij-bieden.
  6. VTZ houdt het coronaprotocol van de thuiszorgorganisatie van de cliënt aan. De thuiszorgorganisatie van de cliënt is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de benodigde beschermingsmiddelen voor de vrijwilliger. Indien beschermingsmiddelen niet beschikbaar zijn, zal de inzet niet plaatsvinden. 
  7. De coördinatoren nemen na iedere inzet contact op met de vrijwilliger om te monitoren hoe de inzet verloopt.
  8. Indien de thuiszorgorganisatie van de cliënt informatie ontvangt over een mogelijke coronabesmetting van de cliënt of diens familieleden, dient dit direct te worden doorgegeven aan de coördinatoren van VTZ. De inzet van vrijwilligers zal dan (tijdelijk) stoppen.
  9. Totdat de maatregelen rondom verpleeghuizen vanuit de overheid worden versoepeld zullen vrijwilligers alleen worden ingezet bij thuiswonende cliënten en niet in een verpleeghuis.
  10. Indien een vrijwilliger onverhoopt klachten ontwikkelt en deze klachten langer dan 24 uur aanhouden, zal de vrijwilliger contact opnemen met de GGD voor een coronatest.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinatoren via 070-7541330.