Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Interview Platform Zorg voor Elkaar Leidschendam-Voorburg

Interview Platform Zorg voor Elkaar Leidschendam-Voorburg

Spotlights on! Vrijwilliger Shafana is geïnterviewd voor een voorlichtingsfilmpje dat wordt gebruikt door het platform Zorg voor Elkaar Leidschendam-Voorburg. Zij vertelt over haar werk als zorgvrijwilliger. Waarom heeft zij voor vrijwilligerswerk gekozen? En wat...

Lees meer

VPTZ Registratierapportage 2019

Elk jaar verzamelt VPTZ Nederland gegevens van haar ruim 200 lidorganisaties op het gebied van cliënten, vrijwilligers, coördinatoren en financiën. Deze gegevens worden verwerkt in de Registratierapportage VPTZ. Onlangs is de VPTZ Registratierapportage 2019...

Lees meer
De vrijwilligerszorg gaat door

De vrijwilligerszorg gaat door

Juist in deze moeilijke en onzekere tijden hebben veel mensen behoefte aan extra ondersteuning. Gelukkig zijn onze vrijwilligers er ook in deze tijd voor mensen die thuis willen overlijden. En er zijn zelfs twee nieuwe...

Lees meer
Digitale scholingsavonden

Digitale scholingsavonden

Van betekenis zijn als vrijwilliger bij iemand thuis vraagt om iets extra's. Wij zien het als een belangrijke kwaliteit dat onze vrijwilligers zich openstellen voor nieuwe inzichten en dat zij zich blijven ontwikkelen. Daarom worden onze vrijwilligers zes keer per...

Lees meer

Vrijwilliger Esther vertelt

Vrijwilliger Esther vertelt over haar eerste inzet: "Het was bijzonder, om voor het eerst een huis in te stappen en direct het leven van iemand binnen te komen. Op een intieme wijze die geen schunnigheid impliceert. Want wat is intiemer dan de laatste fase van je...

Lees meer
Samenwerking met het sociale domein

Samenwerking met het sociale domein

Professionals in het sociale domein spelen een steeds grotere rol in het leven van mensen in de laatste levensfase, vooral nu mensen langer thuis wonen. En om deze mensen goed te ondersteunen is het belangrijk om met verschillende partijen samen te werken. Daarom zijn...

Lees meer

Vrijwilliger Ellen vertelt

In het verleden heb ik altijd wel vrijwilligerswerk gedaan en dat begon ik zo te missen! Tijdens de kerstvakantie ben ik gaan zoeken naar mogelijkheden. Het eerste dat oppopte op mijn vraag op internet was 'Vrijwilligers Terminale Zorg’. Dat sprak me tegelijk aan en...

Lees meer
Gastcollege Haagse Hogeschool

Gastcollege Haagse Hogeschool

Wij verzorgen ​gastlessen aan verpleegkundigen in opleiding van De Haagse Hogeschool. "Ik vind het een eyeopener dat terminale patiënten soms juist heel berustend zijn", aldus een van de studenten. En wij vinden het op onze beurt heel waardevol dat de HBO-V opleiding...

Lees meer

Maatregelen rondom coronavirus

Update oktober 2020: Voorwaarden inzet Vrijwilligers Terminale Zorg Gedurende de coronacrisis zet Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) alleen vrijwilligers in volgens de richtlijnen van het RIVM en in overleg met de cliënt, naasten en professionele zorg. Hieronder staan...

Lees meer