Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

ANBI – Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg

De Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor de Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg vindt u deze gegevens hieronder:

Naam
Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):
8505.03.243

Contactgegevens
Vrijwilligers Terminale Zorg
Burg. Patijnlaan 1900
2585 CB Den Haag
Tel: 070-75 41 330 / 06 39 85 07 24
E-mail: info@terminalezorg.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg is als volgt:
Mw. F.L. (Mia) van Leeuwen (voorzitter)
Dhr. H.M. (Manfred) de Grooth (secretaris)
Dhr. P.A. (Paul) Hoekema (penningmeester)
Mw. M. (Marieke) Sluijters- van der Stoel (vicevoorzitter en HR)
Dhr. G. (Gert) Evers (kwaliteit)

Beleidsplan
Ieder jaar stelt de Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg een beleidsplan op.

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg zoals omschreven in de statuten:

“De Stichting heeft ten doel het verlenen van terminale zorg door vrijwilligers, in aanvulling op en in samenwerking met de professionele hulpverleners, aan diegenen die de wens te kennen hebben gegeven in hun eigen omgeving te willen sterven, en alles wat daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen. De stichting beoogt niet het maken van winst.”

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en protocollen

De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg heeft haar activiteiten beschreven in het jaarverslag.

Jaarverslagen:

Jaarverslag over 2019
Bekijk hier het jaarverslag 2019

Jaarverslag over 2018
Bekijk hier het jaarverslag 2018

Jaarverslag over 2017
Bekijk hier het jaarverslag 2017

Jaarverslag over 2016
Bekijk hier het jaarverslag 2016

Financiële verantwoording:

Jaarrekening over 2019
Bekijk hier de jaarrekening 2019

Jaarrekening over 2018
Bekijk hier de jaarrekening 2018

Jaarrekening over 2017
Bekijk hier de jaarrekening 2017

Privacy Reglement:
Bekijk hier het Privacy reglement

Klachtenreglement:
Bekijk hier de klachtenprocedure Vrijwilligers Terminale Zorg 

Bekijk hier de klachtenprocedure VPTZ NL